Пореден рекорд за царския орел у нас тази година

13 July.2020

Броят на излюпените малки царски орли през този размножителен сезон е 37. Това е поредният рекорд за царския орел у нас тази година. По време на провелия се преди броени дни мониторинг на известните двойки царски орли в страната стана ясно, че излюпените малки царски орли са 37 от 26 двойки, пристъпили към гнездене. За сравнение през 2019 г. от известните тогава 29 двойки царски орли, към гнездене пристъпиха едва 19, които отгледаха успешно 26 малки.

Все още е рано да се каже колко от тези 37 новоизлюпени малки царски орли ще излетят успешно от гнездата си до края на лятото, но самият факт, е огромен успех за Българско дружество за защита на птиците и голямо удовлетворение за полаганите през годините усилия и прилагани мерки за опазване на вида в страната.

Припомняме, че през последните два месеца, съобщихме за открити нови двойки царски орли в Сакар и района на Сливен и Ямбол, с което броят им нарасна от 29 през миналата година до рекордите 35 към момента. С това се увеличават и заетите от царския орел територии в страната.

Само за три месеца бяха открити нови 6 двойки на вида у нас. Причините 2020 г. да се превърне в година на рекордни числености за световно застрашения царски орел са много. Партньорството на БДЗП с Електроразпределение Юг за изолирането на над 3000 стълба в ключови местообитания на вида, наред с обезопасяването на електропроводите, строежът на изкуствени гнезда и охрана на рискови гнезда от доброволци допринесоха за нарастването на българската популация на вида. 

Само за последните 4 години в рамките но проект „Земя за царския орел“ бяха инсталирани 40 изкуствени гнезда, с което бяха подпомогнати млади двойки царски орли да започнат да гнездят в незаети, но подходящи за размножаване територии, или се помогна на вече размножаващи се двойки да изберат безопасно и сигурно гнездо.

Вече общо 32% от популацията на вида в страната заема изкуствени гнезда и това се доказа като една от най-ефективните природозащитни дейности за опазване на царския орел. В най-скоро време очакваме да има ефект и от останалите дейности на БДЗП за опазване на вида, които включват възстановяването на пасищата в районите, където се среща царски орел у нас, които да осигурят естествени места за лов и достатъчно храна за отглеждане на потомство. 

На площ от 28 дка през годините бяха засадени 1700 дръвчета топола и дъб, с надеждата след време те да приютят гнезда на царски орли в короните си. Възстановяването на гори по поречията на реки и потоци се прави, защото липсват подходящи места за гнездене на вида в страната, тъй като през последните 15-20 години в следствие на масово изсичане на тополите бяха увредени гнездовите местообитания на царския орел.

Тези и още много други природозащитни дейности за подобряване и/или възстановяване на гнездовите и хранителните местообитания на вида допринасят за по-добрите резултати от опазването му, на които се радваме напоследък.

Редовният мониторинг на гнездящите двойки царски орли в България е част от природозащитните дейности, които БДЗП извършва в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“, чиято основна цел е възстановяването и подобряването на ловните и гнездовите местообитания на световно застрашения вид. 

Последни новини

Всички новини