Още 280 млади тополи, засадени за дом на царски орли

08 January.2019

280 тополи бяха засадени от екип на БДЗП, работещ по LIFE проекта „Земя за царския орел“, с помощта на доброволци от Тополовград в Натура 2000 зони „Сакар“ и  „Западна Странджа“. С тях засадените от началото на проекта дървета стават близо 1000 (480 тополови и 500 дъбови фиданки).

Младите тополи са засадени по поречията на реки и потоци с цел след време да приютят гнезда на царски орли в короните си. Основните дървета, използвани за гнездене от вида, са именно тополите, следвани от различни видове дъб. Една от главните причини за увреждане на гнездовите местообитания на царския орел е масовото изсичане на тополите през последните 15-20 години.

Засаждането на новите дървета е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта, за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на вида. Залесени са общо 9,5 дка, като младите дръвчета бяха засадени на 9 различни площадки в два проектни района (4 площадки в Сакар – 1,5 дка и 5 – в Западна Странджа – 8 дка). С тях общата площ на залесените сега площадки с тези от миналата година става общо 25,5 дка.

Благодарим на всички доброволци, които се включиха в залесяването!

 

Снимки: Димитър Градинаров

 

 

Последни новини

Всички новини