Нови гнезда за царските орли

08 January.2019

При изключително тежки метеорологични условия, включващи ниски температури, периодичен валеж от сняг и дъжд, както и силен вятър, екип на  LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ постави три нови изкуствени гнезда за царски орли през втората половина на декември.

Две от гнездата са поставени в района на Елховското поле с цел да привлекат нови двойки, а третото гнездо бе поставено в Сакар до гнездото на една от традиционно гнездящите двойки царски орли. След края на размножителния период гнездото на тази двойка пропадна, като почти цялата му част падна на земята. Екипът на БДЗП прецени, че е по-уместно да построи ново изкуствено гнездо на съседното дърво, вместо да се опитва да стабилизира старото, защото един от основните клони, на които се крепеше гнездото, е изсъхнал и конструкцията не би издържала дълго.

Изкуствените гнезда се поставят от експертите през зимата, за да могат напролет орлите да ги заемат и да ги достроят. Преди началото на размножителния сезон те ги покриват със свежи зелени клонки, които отделят вещества, прогонващи насекомите. Проучванията сочат, че близо 20% от изкуствените гнезда стават дом на царските орли.

Поставянето на изкуствени гнезда е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта, за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на вида. Общо 40 изкуствени гнезда ще бъдат инсталирани в Натура 2000 зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Каменски баир“ и „Адата - Тунджа“. До момента  са поставени общо 15. Припомняме, че при предишния проект на БДЗП „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” бяха поставени 40 изкуствени гнезда, като 10 от тях са заемани от царски орли през годините.

 

Снимки: Димитър Градинаров

 

 

 

Последни новини

Всички новини