Нов рекорд в броя на двойките царски орли у нас – 34!

27 May.2020

След като през март броят на царските орли в България нарасна с още три двойки и достигна 32, което е рекорд за последните 20 години, още две нови двойки са регистрирани през април. Така броят на всички двойки на вида у нас нарасна на 34! Мониторингът на заетите територии, извършен от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), който приключи миналата седмица, окончателно потвърди броя им.

В момента 11 от всички 34 двойки са в изкуствени гнезда – 9 от тях (26%) са поставени от БДЗП в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“ и „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“, останалите две са поставени от Зелени Балкани. Така общо 32% от популацията на вида в страната заема изкуствени гнезда. Тези данни доказват, че това е една от най-ефективните мерки за опазване на царския орел, като тя е особено важна за младите и неопитни двойки, които пристъпват за пръв път към гнездене. В това кратко видео можете да видите как екипите на БДЗП строят изкуствени гнезда за царски орли.

Припомняме, че през март три нови двойки царски орли бяха регистрирани от БДЗП в района на Сливен. Така районът се превръща във второто най-важно място за гнездене на царския орел в България след Сакар.

Освен с броя на заетите от двойки царски орли територии, 2020 година постави рекорд и с броя на мътещите двойки – 26. За сравнение през 2019 г. техният брой бе 20.

Мониторингът на заетите гнездови територии на световно застрашения вид се извършва от БДЗП в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“.

Последни новини

Всички новини