Хората в Сакар познават и ценят емблематичния царски орел

13 April.2020

Oпазването на всеки застрашен вид като царския орел би било невъзможно без разбирането и подкрепата на местните хора, с които съжителства на една земя. Значителна част от популацията на вида у нас е в Сакар, затова и там Сдружението „Съюз за възстановяване и развитие – Хасково“ организира социологическо проучване с цел да разкрие отношението на местните хора към опазването на природата и хищните птици, с фокус върху царския орел. То е проведено в рамките на проекта „Орли над границите“, финансиран в рамките на Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция.
 

Проучването регистрира в общественото мнение значението на природата и хищните птици като част от природното наследство и описва заплахите за тях, произтичащи от човешката дейност. Обект на изследването са горски работници, земеделски производители, еколози, предприемачи, представители на неправителствения сектор, представители на местните власти, ловци и граждани, живеещи и работещи на територията на община Свиленград и община Тополовград.
 

Резултатите от проучването показват силно преобладаващо положително отношение на местните хора към царски орел и опазването на природата и биоразнообразието като цяло. Над 94 процента смятат, че опазването на природата и биоразнообразието е жизненоважно за оцеляването на човечеството. Над 70 процента знаят за царският орел, че е застрашен, като сред основните заплахи посочват бракониерството, употребата на отрови и опасните електрически стълбове. Положително е възприемането на грабливите птици като цяло. Едва 6,7% от анкетираните виждат в тях заплаха за домашните птици и едва 1% смятат, че са вредни. Посочва се, че съществува неизползван потенциал за развитие на туризъм на базата на  биоразнообразието. Анкетираните правят и препоръки за опазването на царския орел, като сред най-препоръчваните са засилване на санкциите при незаконни действия и засаждане на дървета.
 

За тези резултати без съмнение принос имат като неправителствените организации, така и общините. Община Тополовград например поддържа информационен център, посветен на царския орел. БДЗП работи от години в района, изпълнявайки образователни и природозащитни дейности с фокус върху застрашените видове и царския орел.  Проект на БДЗП, посветен на царския орел и ловния сокол, спечели наградата на Натура 2000 на Европейската комисия през 2014 г. и наградата за „Най-добър LIFE проект“ - през 2015 г.

Проектът „Орли над границите“ се изпълнява в координация и сътрудничество с LIFE проекта на БДЗП "Земя за царския орел".

 

Снимка: © Светослав Спасов

Последни новини

Всички новини