Екип на „Земя за царския орел“ взе участие в международна конференция в Унгария

10 October.2018

От 1-ви до 5-ти октомври, 2018 г., в Националния природонаучен музей в Будапеща (Унгария) се проведе 7-та международна конференция, посветена на европейския лалугер, сляпото куче и обикновения хамстер.

В конференцията взеха участие 92 природозащитници и експерти от научни институции, неправителствени организации и национални агенции по околна среда в Унгария, Чехия, Австрия, Русия, Сърбия, Румъния, Словакия, Турция, Франция, Германия и България.

От българска страна участваха д-р Йордан Кошев (от ИБЕИ - БАН и ръководител на дейностите по разселване на лалугера в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“) и Мария Качамакова (докторант към ИБЕИ - БАН и сътрудник към проекта). На конференцията присъства и един от най-активните ни доброволци Dimitra-Lida Rammou (докторант в Aristotle University of Thessaloniki, Гърция).

Йордан Кошев ръководи първия панел от презентации посветен на екологията на лалугера, а Мария Качамакова изнесе презентация, свързана с резултатите от дисперсията на лалугери и тяхното пространствено поведение. Резултатите са получени от радиотелеметрията на 18 лалугера в лалугерова колония до с. Момина църква, извършена в рамките на проекта с цел да се проследи ефектът от транслокацията в последното известно находище на вида в Натура 2000 зона „Западна Странджа“.

На конференцията се организираха и два паралелни семинара, посветени на транслокациите (преместване) на лалугери и преразглеждане на природозащитния статус на европейския лалугер в червения списък на IUCN.

Мнозинството от учените представиха резултати за продължаващо съкращаване на ареала и намаляване на популацията на европейския лалугер, което е основен и солиден аргумент за преразглеждане на статуса на вида в червения списък на IUCN.

Aвтор на заглавната снимка: © Olivér Váczi

Последни новини

Всички новини