Броят на двойките царски орли в България достигна рекордните 32

11 March.2020

БДЗП и EVN България и допринесоха за увеличение на популацията на световно застрашения вид царски орел
 

Нови три двойки от световно застрашения царски орел откри екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в началото на м. март в района на град Сливен. С тях броят на всички двойки в страната нарасна от 29 на 32, което е рекорд за последните 20 години. За сравнение, през 2000 г., когато започнаха активните дейности за опазване на вида, броят на известните гнезда бе едва седем.

С тях популацията на вида в района на Сливен нарасна от пет на осем двойки, което превръща района във второто най-важно място за гнездене на царския орел след Сакар, който приютява десет двойки.

В периода 2013 – 2018г. Електроразпределение Юг (част от EVN) и БДЗП реализираха LIFE проект „Живот за царския орел“. В рамките на проекта, бяха обезопасени 2 340 електрически стълба със защитни изолации, 42 км въздушни електропроводи, които представляват 126 км проводници, бяха подменени с изцяло изолирани – т. нар. ПАС система. Положени бяха 43 км подземни електрически кабели, които заменят близо 70 км опасни за птиците въздушни електропроводи.

Доскоро основната заплаха за младите царски орли бе смъртността от контакт с проводниците при кацане върху необезопасени електрически стълбове. Тази заплаха беше премахната в повечето от най-важните за вида райони, благодарение на LIFE проекта „Живот за царския орел“. Броят на царските орли в района на Сливен се увеличи почти трикратно  за последните осем години - от три двойки преди изолирането на осем днес, което е пряк резултат от природозащитните дейности на проекта.

Новите двойки са открити от експерта на БДЗП в опазването на хищните птици – д-р Димитър Демерджиев и местния сътрудник на БДЗП Валентин Велев, като в края на миналогодишния размножителен сезон те са забелязали индикации за размножаването на нови двойки в района и при направената проверка в началото на този сезон съмненията се потвърдиха. Птиците в момента ремонтират гнездата си, а мониторингът на другите двойки продължава.

Редовният мониторинг на гнездящите двойки царски орли в България е част от природозащитните дейности, които БДЗП извършва в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“, чиято основна цел е възстановяването и подобряването на ловните местообитания на световно застрашения вид.

 

Снимка: © A. Kovacs/RaptorImages

 

 

Последни новини

Всички новини